Beleef Deventer in verleden en toekomst

Hoe zag Deventer er honderden jaren geleden uit en hoe ontwikkelt de stad zich in de toekomst? De app3Deventer geeft een virtueel kijkje in het verleden én detoekomst van één van de oudste steden van Nederland. Historische gebouwen, zoals de stadsmuur of de wal tegen de Vikingen, zijn door de eeuwen heen uit het straatbeeld verdwenen. Met 3Deventer komen deze gebouwen weer tot leven en zijn ze te bekijken alsof de tijd heeft stilgestaan.

Werp ook een blik in de toekomst van Deventer en ontdek hoe de stad over een aantal decennia van water en energie wordt voorzien en wat er gebeurt als de stad overvol raakt. Beleef 3Deventer vanaf de historische hotspots of thuis vanaf de bank.

Download 3Deventer gratis in Google Play of App Store.

Zien

Meer zien van het verleden en de toekomst van Deventer? Werp een blik in andere tijden en bekijk de stadsmuur in 1360 of het stadsplein in 2098. Beleef de rijke historie met innovatie 3D-reconstructies.

Weten

Meer weten over de rijke historie van Deventer? Lees meer over de geschiedenis van verschillende plekken in de stad en ontdek wat archeologische bodemvondsten ons vertellen via de ‘Points of Interest’ in de app 3Deventer.

Doen

Meer doen in Deventer? Wandel langs historische hoogtepunten in de oude binnenstad en het nostalgische Bergkwartier met de audiotours in 3Deventer en om meer te weten over de historie via de audiotracks.

3Deventer app

Met de app zijn diverse historische hotspots in de stad te bekijken in verschillende tijdlagen; in het verleden én toekomst. 3Deventer biedt o.a. een virtuele blik op het Deventer van 1550, waarin de oude dubbele stadsmuur is te bezichtigen vanaf de overkant van de IJssel.

Hotspots

Neem een virtueel kijkje in het verleden en de toekomst van Deventer bij de historische hotspots. Beleef de stad in 768 of 1550 en ontdek hoe de stad er mogelijk in de toekomst uit gaat zien. In de komende jaren komen er steeds meer hotspots bij.

Tijdlagen

Met innovatieve 3D-reconstructies en toekomstbeelden van kunstenaars wordt de tijd even terug- en vooruit gespoeld. Klik in de app op de hotspots in de kaart en bekijk de verschillende tijdlagen van deze plek.

Audiotours

Wandel langs de historische hoogtepunten in de stad met de audiotours in de app 3Deventer. De app biedt twee wandelingen aan van elk 45 minuten: de een door de historische binnenstad, de ander door het nostalgische Bergkwartier.

Audiotracks

Wandel langs de historische hoogtepunten in Deventer en beluister bij elk punt de audiotrack af voor meer informatie over de geschiedenis van de plek of het gebouw. Er verschijnt een melding vanuit de app als u zich bij een historisch punt bevindt.

Het IJsselfront van Deventer rond 1550

Hotspots

Neem een virtueel kijkje in het verleden en de toekomst van Deventer bij de historische hotspots. Beleef de stad in 768 of 1550 en ontdek hoe de stad er mogelijk in de toekomst uit gaat zien.

3D-reconstructies

De 3D-reconstructies in de app 3Deventer maken de geschiedenis van Deventer zichtbaar en bijna tastbaar. Door toepassing van innovatieve technieken zijn gebouwen of stadsgezichten uit het verleden, die door de eeuwen heen uit het straatbeeld zijn verdwenen, gereconstrueerd. Kennis verkregen uit historisch onderzoek en archeologische bodemvondsten is
samengebracht om een waarheidsgetrouw beeld te creëren van de stad in vervlogen tijden. De 3D-reconstructies zijn vervolgens in 360º foto’s van de hedendaagse stad geplaatst zodat de kijker een idee krijgt waar gebouwen zoals de oude stadsmuur en de wal tegen de Vikingen stonden. Met de voeten in het heden kijken naar het verleden.

De 3D-reconstructies zijn ontwikkeld door Panoptes Heritage in samenwerking met Archeologie Deventer.

Toekomstbeelden

Voor de app 3Deventer hebben zes kunstenaars het Deventer van de toekomst in beeld gebracht. De komende eeuwen verandert er veel in de stad. Nog in deze eeuw ontstaat er ruimte voor groen en verwildering en worden auto’s overbodig. Rond 2053 leiden bewoners een nomadisch leven en wordt zonne-energie gedeeld in virtuele wolken. Er verschijnen apparaten in het straatbeeld die diep de aarde in gaan om bewegingsenergie op te vangen. In het jaar 3000 is er in de stad geen wind meer voelbaar. Wolkenpartijen worden vastgezet om de inwoners van water te voorzien. Of Deventenaren in de toekomst iets van een nieuwe Koude Oorlog gaan merken? Dat moet de tijd gaan uitwijzen.

Kunstwerken (toekomstbeelden) van Corkville (Mark van der Noord), Elise van der Linden, Freerk Wieringa, Lies Kortenhorst, Lies van Dam en Peter Frans de Graaf.

Points of Interest

Kom meer te weten over de oude stadsmuur, de wal tegen de Vikingen of de boerderijen die ooit in Deventer stonden. Check de ‘points of interest’ voor meer informatie over archeologische vondsten en historische feiten. Door de ‘points of interest’ aan te klikken verschijnt er een scherm met achtergrondinformatie over het desbetreffende punt.

De ‘points of interest’ gaan specifiek in op archeologische opgravingen van o.a. hutkommen, boerderijen en stadspoorten. Deze informatie van Archeologie Deventer vormde het uitgangspunt voor de historische 3D-reconstructies in de app. Bekijk Deventer door de ogen van de stadsarcheoloog.

De ‘points of interest’ zijn opgesteld door stadsarcheoloog Bart Vermeulen van Archeologie Deventer.

Audiotours

Wandel langs de historische hoogtepunten in de stad met de audiotours in de app 3Deventer. De app biedt twee wandelingen aan van elk 45 minuten: de een door de historische binnenstad, de ander door het nostalgische Bergkwartier. Beluister bij elk punt de audiotrack af voor meer informatie over de geschiedenis van de plek of het gebouw.

Tracks audiotour Bergkwartier

1. Welkom en uitleg
2. Museum De Waag
3. Deventer Koekhuisje
4. Synagoge
5. Poorthuis (oude Stadsboerderij) Walstraat
6. Prinsenplaats
7. Bergkerk
8. Borstelwinkeltje

Tracks audiotour oude binnenstad

9. Museum De Waag
10. De Drie Haringen
11. Heilige Geest Gasthuis
12. De Hereeniging
13. Lebuinuskerk en monument
14. Bestuurlijk centrum
15. Latijnse School
16. Resten dubbele stadsmuur en Vispoort
17. Geert Groote Huis

Museum de Waag

3Deventer is een project van Museum De Waag in samenwerking met Panoptes Heritage, Bestwerk, Kunstenlab, 3DGS, Twinsense en Sandorp Erfgoed & Cultuur.

Meer weten over de rijke historie van Deventer? Bezoek Museum De Waag! Het museum is gevestigd in één van de oudste waaggebouwen van Nederland. Het gebouw was in het verleden belangrijk voor het handelsleven in de stad, de kooplieden moesten hier hun goederen laten wegen. Tegenwoordig huisvest de Waag het museum waar de oude schatten van de stad zijn te bewonderen. Met wisselende tentoonstellingen worden belangwekkende verhalen uit de geschiedenis van Deventer verteld. Het is het thuis van de stedelijke collectie en het startpunt voor een reis door de historie van Deventer.

Museum De Waag is van dinsdag t/m zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

3Deventer is een project van Museum De Waag in samenwerking met Panoptes, Bestwerk, 3DGS, Twinsense, Kunstenlab en Archeologie Deventer. Naar een oorspronkelijk project (Verderkijkers) van: Timo Bralts, Mieke Conijn, Daaf Ledeboer, Marjolein Sandorp, Bart Vermeulen en Henk Vos.

De app 3Deventer is mede mogelijk gemaakt door:

Download 3Deventer

en beleef de rijke geschiedenis van Deventer!

 

Wandel door de historische binnenstad van Deventer en ontdek het rijke verleden van de stad. Werp ook een blik in de toekomst aan de hand van toekomstbeelden van zes kunstenaars. De app biedt twee stadswandelingen aan (audio). Veel plezier!